Tipovací soutěž – VC Austrálie

Tipovací soutěž – VC Austrálie

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s fan-store.cz tipovací soutěž na letošní sezónu Formule 1. Letos poprvé se bude ve F1 bodovat nejrychlejší kolo v závodě a vy můžete tipovat jeho čas.

Svůj tip na nejrychlejší kolo v Melbourne zašlete do neděle 17. 3. 2019 do 6:10 na e-mail info@svetformule.cz.

Výhrou v soutěži je odznak Red Bull.

odznak_red_bull

Výhercem soutěže bude soutěžící, který zašle správný tip na držitele nejrychlejšího kola v závodě a nejvíce se přiblíží jím zajetému času. V případě většího počtu správných odpovědí vyhrává ten soutěžící, který doručí svoji odpověď na soutěžní e-mail jako první.

Soutěž je ukončena a zná svého výherce, který má zprávu na emailu!!!

 PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Pořadatel soutěže
2. Doba a trvání soutěže
3. Specifikace soutěže
a.    Soutěžící
b.    Podmínky soutěže
c.    Výhra a předání výhry
4. Vyloučení ze soutěže
5. Práva a povinnosti pořadatele
6. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost FORTV s.r.o. se sídlem Ve dvojdomkách 280, 273 03 Stochov,  IČ: 29137462 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203030.
2. Doba a trvání soutěže
Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením v soutěžním článku na stránkách SvetFormule.cz. Soutěž bude ukončena opět vyhlášením v soutěžním článku na stránkách SvetFormule.cz.
3. Specifikace soutěže
a)  Soutěžící
Soutěže se mohou účastnit všichni čtenáři portálu SvětFormule.cz, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
Soutěže se může účastnit pouze fyzická, právně zodpovědná osoba,  nebo osoba starší  15ti let,  za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
b)  Podmínky Soutěže
Účastníkem losování o hlavní výhru se stane soutěžící, který zašle na emailovou adresu info@svetformule.cz odpověď na soutěžní otázku položenou v soutěžním článku.
c)  Výhra a předání výhry
Výhrou v soutěži je věcná cena z eshopu fan-store.cz
Výhercem soutěže bude soutěžící, který zašle přesný a nebo co nejbližší tip na nejrychlejší kolo závodu. V případě více správných odpovědí vyhrává ten soutěžící, který doručí svoji odpověď na soutěžní email jako první.
O výhře bude výherce informován emailem, kde se dozví jakým způsobem si bude moci svoji výhru vybrat.
4. Vyloučení ze soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému vylosovanému výherci.
Pořadatel soutěže je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.
5. Práva a povinnosti
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání
Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena soutěžícím u prodejce zboží na základě dokladů poskytnutých pořadatelem k dané výhře.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce, nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to formou  e-mailu výherci.
6. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly.
Tato úplná pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže uložena na webových stránkách SvetFormule.cz. Tato pravidla jsou platná od data zveřejnění soutěže a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a hlasujícími se řídí právním řádem České republiky.
Sdílejte na:
Zavřít