Spolupráce

CZ:

Redakce Svět Formule byla založena v roce 1999 a patří mezi nejstarší redakce na československém trhu se zaměřením na motorsport, převážně na formuli 1. Jsme průvodce světem formule 1, přinášející denní zpravodajství, detailní reporty ze závodních víkendů, odborné analýzy a komentáře k aktuálním událostem.

Naše redakce se vyznačuje nejen dlouhou historií, ale také zájmem o kvalitní obsah. Vedle překladů ze zahraničních zdrojů (tak jak to dělá každá redakce na „československém trhu“) si zakládáme na autorských článcích, které jsou zaměřené na F1 z jiné perspektivy. Jako příklad můžeme uvést naše autorské seriály Nehody, které změnily svět F1 a Osobnosti F1.

Jsme otevřeni všem nabídkám spolupráce. Většinou naši partneři mají zájem o autorské seriály, případně reklamy na našich sociálních sítích. Vždy spolupráci ladíme na přání partnerů, s důrazem na flexibilitu a možnosti obou stran. Náš redakční obsah není omezen pouze na webovou stránku. Jsme aktivní na 6 sociálních sítích – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Threads a TikTok, kde můžeme oslovit naše další čtenáře. Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese: jan.fridrich@svetformule.cz.

Děkujeme za váš zájem o redakci Svět Formule. Jsme připraveni sdílet naši vášeň o formuli 1 s vámi.

EN:

The editorial team of Svět Formule was founded in 1999 and is among the oldest editorial offices in the Czechoslovak market, focusing primarily on motorsport, predominantly Formula 1. We serve as a guide through the world of Formula 1, bringing daily news, detailed reports from race weekends, expert analyses, and commentaries on current events.

Our editorial office stands out not only for its long history but also for its commitment to high-quality content. In addition to translations from foreign sources (as every editorial office in the „Czechoslovak market“ does), we pride ourselves on original articles focused on F1 from a different perspective. Examples include our original series Accidents that Changed the World of F1 and Personalities of F1.

We are open to all collaboration proposals. Typically, our partners express interest in original series or advertisements on our social media platforms. We always tailor collaborations to the preferences of our partners, with emphasis on flexibility and mutual benefit. Our editorial content is not limited to this website; we are active on six social media platforms – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Threads and TikTok, where we engage with our followers. If you are interested in collaboration, do not hesitate to contact us by our email address: jan.fridrich@svetformule.cz.

Thank you for your interest in Svět Formule editorial. We are ready to share our passion for Formula 1 with you.

Sdílejte na: